Pomoc

axpl

oś pomiędzy poliliniami - opis komendy

Aby narysowac oś pomiędzy wybranymi poliliniami:
1. Wskaż pierwszą polilinię
2. Wskaż drugą polilinięOś zostanie wstawiona na aktualnej warstwie