Pomoc

bardi

wymiarowanie prętów - opis komendy

Aby zwymiarować pręt:
1. Wybierz pręt do zwymiarowania
2. Wskaż punkt wstawienia
APLUS skopiuje wskazany pręt i wstawi go razem z wymiarami.