Pomoc

cap

usuwanie otorów drzwiowych i okiennych - opis komendy

Zaznacz obszar ściany aby usunąć z niego wszelkie otwory.