Pomoc

col

kopiowanie z linią ścieżki - opis komendy

Aby skopiować obiekty z linią ścieżki:
1. Wybierz obiekty do skopiowania
2. Określ punkt bazowy
3. Określ punkt końcowy
4. Określ liczbę kopii jaka ma zostać utworzona na zadanym odcinku