Pomoc

coz

kopiowanie tylko po Z - opis komendy

Aby skopiować obiekty tylko w kierunku Z:
1. Wskaż obiekty do skopiowania
2. Wskaż punkt bazowy
3. Wskazuj kolejne punkty wstawieniaPod uwage przy kopiowaniu będą brane tylko wartości Z wybieranych punktów