Pomoc

lay

zmiana aktywnego arkusza - opis komendy

Użyj polecenia aby zmienić arkusz. Dostępne opcje:
1. Wybierz numer akrusza z listy
2. Wpisz pełną nazwę arkusza
3. Wpisz częściową nazwę arkusza