Pomoc

my

przesuwanie tylko po Y - opis komendy

Aby przesunąć wskazane obiekty tylko w kierunku Y:
1. Wskaż obiekty do przesunięcia
2. Wskaż punkt bazowy
3. Wskaż punkt docelowyPod uwage brana jest tylko wysokość (Y) przesunięcia. Przesunięcie następuje więc w płaszczyźnie pionowej.