Pomoc

nrp

właściwości oznaczeń liczbowych - opis komendy

Polecenie służy do zmiany następujących właściwości wstawianych oznaczeń liczbowych:
1. prefiks
2. sufiks
3. wielkość czcionki
4. przesunięcie tekstu