Pomoc

pld

dzielenie powierzchni polilini - opis komendy

Aby podzielić powierzchnię polilini:
1. Wskaż pierwszą zamkniętą polilinię
2. Wskaż drugą zamkniętą polilinięPowierzchnia pierwszej polilini zostanie podzielona powierzchniami drugiej.