Pomoc

plsc

skaluj zaznaczone segmenty polilini i linie - opis komendy

PLSC jest przydatnym narzędziem. Potrafi skalować zaznaczone linie i segmenty polilinii względem określonego punktu. Ponad to zachowuje kąty niezaznaczonych segmentów polilini.