Pomoc

scx

skaluj obiekty tylko w osi X - opis komendy

Aby zeskalować obiekty tylko w osi X:
1. Wybierz obiekt lub obiekty
2. Określ współczynnik skalowaniaObiekty zostaną zeskalowane tylko w tej osi.