Pomoc

scz

skaluj obiekty tylko w osi Z - opis komendy

Aby zeskalować obiekty tylko w osi Z:
1. Wybierz obiekt lub obiekty
2. Określ współczynnik skalowaniaObiekty zostaną zeskalowane tylko w tej osi.