Pomoc

secl

rysowanie lini przekrojowych - opis komendy

Aby wrysywać linię przekroju:
1. Określ nazwę
2. Zaznacz pierwszy punkt
3. Oznaczaj kolejne punkty załamań
4. Po wskazaniu ostatniego punktu użyj enter/prawy przycisk myszki/spację aby zakończyćDomyślnie kierunek lini przekroju obierany jest od lewej do prawej, więc aby uzyskać linię przekroju skierowaną w dół, zacznij jej rysowanie od strony prawej.