Pomoc

swapsel

zamień miejscami wiele obiektów jednocześnie - opis komendy

Polecenie SWAPSEL umożliwa zamienienie miejscami dwóch grup obiektów.
1. wybierz pierwszą grupę obiektów
2. wskaż ich punkt bazowy
3. wybierz drugą grupę obiektów
4. wskaż ich punkt bazowy