Pomoc

txtma

uzgodnij teksty - opis komendy

Aby uzgodnić teksty:
1. Wskaż tekst źródłowy
2. Wskaż teksty docelowe