Pomoc

aflat

spłaszcz obiekty - opis komendy

Wybierz obiekty, aby przesunąć wszystkie ich punkty na wysokość Z=0 (w układzie współrzędnych użytkownika)