Pomoc

atthide

chowanie ukrytych atrybutów - opis komendy

Polecenie ukryje ponownie atrybuty, pokazane poleceniem attshow