Pomoc

axa

automatyczne opisy osi (literowe) - opis komendy

Aby opisać za pomocą liter osie:
1. Wskaż literę początkową
2. Wskazuj kolejne linie osiKolejno wstawiane opisy osi będą miały kolejne litery alfabetu, począwszy od wskazanej na początku.

Przy wskazywaniu litery początkowej brana jest pod uwage jedynie pierwsza litera.

Po oznaczeniu osi literą Z kolejna po niej będzie A

Istnieje możliwość zmiany ustawień wstawianych oznaczeń (warstwa / wielkość / prefiks / sufiks) za pomocą komendy axp

Aby oznaczyć osie za pomocą cyfr, użyj komendy ax1