Pomoc

bar

rysuj pręt - opis komendy

Ta komenda umożliwia szybie rysowanie prętów:
1. Ustaw wszystkie właściwości w panelu (rysunek poniżej)
2. Wskaż punkt wstawienia