Pomoc

bremove

usuń i wydobądź element z bloku - opis komendy

Za pomocą polecenia BREMOVE możesz usunąć wskazany element ze wszystkich wystąpień bloku. Komenda tworzy pojedynczy duplikat kasowanych obiektów.