Pomoc

detail

tworzenie okien szczegółów - opis komendy

Aby utworzyć okrągłe okno z powiększonym szczegółem:
1. Określ skalę powiększenia w stosunku do oryginału
2. Wskaż lokalizację i wielkość okręgu, którego wnętrze zostanie powiększone
3. Wskaż punkt wstawienia detalu