Pomoc

dipl

automatyczne wymiarowanie polilinii - opis komendy

Wskaż polilinię, aby zwymiarować ją domyślnym stylem wymiarowania.