Pomoc

esc

szybkie rysowanie przekroju schodów - opis komendy

Aby narysować przekrój schodów
1. Określ punkt początkowy
2. Określ punkt końcowy
3. W oknie dialogowym wskaż liczbę stopni (przy każdej wartości podany jest współczynnik 2H+S dla danej liczby stopni)Istnieje możliwość określenia grubości płyty schodowej za pomocą polecenia escp