Pomoc

expfp

eksportuj zaznaczenie do pliku (z prefiksem) - opis komendy

Aby wyeksportować zaznaczenie do pliku (z prefiksem):
1. Wskaż obiekty do eksportu (obszar lub pojedynczo)
2. Określ początek układu współrzędnych dla nowego pliku
3. Określ nazwę pliku