Pomoc

isol

zmiania linii na polilinię izolacji - opis komendy

Aby zmienić wybrane linie w polilinie izolacji:
1. Określ grubość izolacji
2. Określ długości kresek (na rysunku lub w linii poleceń)