Pomoc

malen

wyrównuje długości linii - opis komendy

Po wybraniu linii źródłowej, wskaż linie, których długość ma zostać dostosowana. W zależności od potrzeby zostaną one przedłużone lub przycięte.