Pomoc

mih

lustro w poziomie - opis komendy

Aby dokonać polecenia lustro tylko w poziomie:
1. Wskaż obiekty
2. Wskaż punkt przez który przechodzi lustro