Pomoc

-

zmniejszanie kursora - opis komendy

Polecenie zmniejsza kursor. Możesz go również powiększyć do 100% za pomocą polecenia plus