Pomoc

nll

tworzenie nowej warstwy - opis komendy

Komenda szybko tworzy nową warstwę pomijając panel autocada który ładuje się dość długo, kolejność zapytań:
1. Nazwa warstwy
2. Wybór koloru
3. Określenie grubości lini

W przypadku, gdy warstwa o danej nazwie już istnieje, zostanie ustawiona jako aktywna.