Pomoc

nr

wstawianie rosnących oznaczeń liczbowych - opis komendy

Aby wstawiać rosnące oznaczenia liczbowe:
1. Określ liczbę początkową (spacja ustawia kolejną po użytej ostatnio)
2. Wskazuj punkty wstawienia kolejnych liczIstnieje możliwość ustalenia prefiksu, sufiksu, wielkości tekstu oraz przesunięcia oznaczeń za pomocą komendy nrp