Pomoc

plroof

symulacja dachu z polilinii - opis komendy

Wskaż zamkniętą polilinię, aby utworzyć symulację dachu o określonym spadku.Polecenie wykreśla dach o jednakowym nachyleniu połac