Pomoc

rmn

tworzenie pomieszczeń APlusa - opis komendy

Aby dodać do bloku z powierzchnią pomieszczenia (utworzone poleceniami rm albo rmplus ):
1. Określ liczbę początkową
2. Wskaż pierwszy blok
3. Wskazuj kolejne numerowane bloki, wstawiany numer będzie rósł o 1