Pomoc

ror

obrót o kąt referencyjny - opis komendy

Aby obrócić obiekty o kąt referencyjny:
1. Wskaż obiekty do obrotu
2. Określ położenie punktu bazowego obrotu
3. Określ kierunek bazowy
4. Określ kierunek docelowy (różnica między nimi będzie kątem obrotu)