Pomoc

sill

wyszukiwanie otworów w ścianach - opis komendy

Aby wyszukać otwory w ścianach:
1. określ maksymalną wielkość wyszukiwanych otworów
2. określ maksymalną grubość ściany
3. zaznacz interesujący obszaOtwory zostaną wypełnione zamkniętymi poliliniami.