Pomoc

slab

rysuj płytę żelbetową - opis komendy

APLUS umożliwia szybie rysowanie płyt żelbetowych w rzucie. Możesz ustawić następujące parametry:
1. Sposób rysowania (ustawienie wszystkich parametrów / własnoręczne rysowanie wszystkich parametrów)
2. Właściwości płyty
3. Odległości między pionowymi i poziomymi prętami
4. Wymiary prętów
5. Warstwy
Domyślne rysowane płyty są wstawiane z ich górnego, lewego narożnika.