Pomoc

vll

wczytaj ostatnio zapisany widok - opis komendy

Polecenie wczytuje ostatnio zapisany poleceniem vs widok.