Pomoc

vpua

odblokuj wszystkie widoki - opis komendy

Użyj polecenia, aby odblokować wszystkie widoki.