Pomoc

vval

obróć widok do lini - opis komendy

Aby obrócić widok do lini za pomocą VVAL:
1. Wskaż pierwszy punkt
2. Wskaż drugi punkt
Widok zostanie obrócony do lini pomiędzy pierwszym i drugim punktem.