Pomoc

wap

określanie właściwości ścian - opis komendy

Wskazana poprzez wybór elementu na niej zawartego warstwa stanie się domyślną warstwą ścian dla APlusa.