Pomoc

weld

spawanie do polilini - opis komendy

Polecenie spawa linie, których wierzchołki znajdują się w odległości mniejszej niż 3 cm.