Pomoc

alt

wryównaj położenie tekstu do lini - opis komendy

Polecenie ALT pozwala wryównać wskazany TEXT lub MTEXT do wybranej lini lub segmentu polilini.
1. wybierz TEXT lub MTEXT
2. wybierz linię lub polilinię wryównania
3. wskaż punkt wstawienia