Pomoc

attma

uzgadnianie treści atrybutu - opis komendy

Aby uzgodnić treść atrybutów:
1. Wskaż atrybut źródłowy
2. Wskaż atrybuty docelowe