Pomoc

bcen

centrowanie punktu wstawienia - opis komendy

Centruje lokalizacje punktu wstawienia wybranego bloku. Dostępne opcje:
1. Centrowanie punktu wstawienia w osi X
2. Centrowanie punktu wstawienia w osi Y
3. Centrowanie punktu wstawienia w obu osiach (XY lub MC)
4. Punkty wstawienia w narożnikach (TL - lewy górny, TR - prawy górny, BL - lewy dolny, BR - prawy dolny)
5. Punkty wstawienia w środkach krawędzi (TC - górna środkowa, ML - lewa środkowa, MR - prawa środkowa, BC - dolna środkowa)