Pomoc

cox

kopiowanie tylko po X - opis komendy

Aby skopiować obiekty tylko w kierunku X:
1. Wskaż obiekty do skopiowania
2. Wskaż punkt bazowy
3. Wskazuj kolejne punkty wstawieniaWysokość (Y) punktów docelowych jest ignorowana, kopiowanie następuje wyłącznie w płaszczyźnie poziomej (X).