Pomoc

fma

zaokrągl (_FILLET) i uzgodnij cechy (_MATCHPROP) - opis komendy

Aby zaokrąglić (_FILLET) i jednocześnie uzgodnić cechy (_MATCHPROP)
1. Wskaż pierwszą linię (źródłową)
2. Wskaż drugą linię (docelową)