Pomoc

hm

przesuwanie punktu bazowego wypełnień - opis komendy

Aby przesunąć punkt bazowy danego wypełnienia:
1. Wskaż wypełnienie
2. Określ nowy punkt bazowy wypełnienia