Pomoc

hro

obracanie kreskowania - opis komendy

Aby obrócić wzór kreskowania:
1. Wskaż kreskowanie
2. Określ punkt bazowy
3. Określ nowy kierunek dla kreskowania