Pomoc

larc

przekształcanie linii w łuk - opis komendy

Aby przkształcić linię w łuk:
1. Wskaż linię
2. Wskaż punkt przez który ma przebiegać łuk