Pomoc

man

przesuń pod określonym kątem - opis komendy

Polecenie MAN przesuwa obiekty na określonym kącie. Aby przesunąć:
1. wybierz obiekty
2. wskaż punkt początkowy
3. wskaż punkt docelowy (aby określić kąt)
4. wskaż punkt wstawienia