Pomoc

mf

wielokrotne zaokrąglenie (_FILLET) - opis komendy

Wskaż obszar, aby zaokrąglić (_FILLET) jednocześnie wiele linii.